top of page

Vi tar varandras händer

Vi tar varandras händer

Filmens längd: 19:49

Åldersanpassning 6-12 år


Paketet innehåller:

Video, lärarhandledning, affisch, vykort, arbetshäfte med arbetsuppgifter och samtalsunderlag. 10-åriga Jessica har ett bra liv med sin familj i Sverige. l två år har hon gett hälften av veckopengen till sitt fadderbarn Patience som är 5 år och bor i Ghana. Filmen berättar om varför Jessica vill hjälpa ett barn som inte har det så bra som hon själv. Barnen som ser filmen förstår att även hälften av en veckopeng, blir till stor hjälp och kan räcka till mycket i ett fattigt land. Vi följer med Jessica på hennes spännande resa till Afrika och Patience. Hon får lära sig mycket om människorna och livet i Ghana.


Jessica träffar spännande djur och "pratar" med Patience och andra barn på barns eget språk, genom leken. Hon får också se att människor kan vara glada, även om de är fattiga - det finns många positiva sidor i deras liv. Jessicas halva veckopeng betyder att Patience kan få sådant som hon aldrig annars skulle få.


Jessica och Patience är vänner för livet, även om de bor i olika världsdelar.


I arbetshäftet får barnen till exempel tänka på:

Vad är barnens lag? Skillnader mellan Sverige och Ghana. Fadderbarn. Vad är bistånd? Färglägga bilder. Olika svårighetsgrader beroende på ålder.


Arbetshäfte med uppgifter i åldern 6-12 år.

bottom of page