top of page

Bio - Bjørg Farstad

Bjørg Farstad

Internationell biståndsarbetare och utbildare av barn och unga

Grundare av Kids With Integrity Sweden

Någon sa en gång: Ska man undervisa någon annan om livet måste man antigen vara mycket, mycket gammal och full av livsvisdom eller ett oförstört barn. Jag kan inte säga att jag passar i någon av dessa kategorier. Jag har dock lärt mig en hel del under livets gång och fått en hel del kunskap och erfarenheter. Mitt mål mer än lära ut, är att dela med mig av mina erfarenheter och mina kunskaper för att inspirera och ge en plattform för barn och unga för samtal och frågeställningar och på det sättet engagera dem till att tänka och uttrycka sina tankar och ideér och även utpröva sina lösningar i praktiken. Genom Kids With Integrity vill jag vara med att lägga en grund i vår kommande generation där man uppskattar allas lika värde, den mångfald som finns, har framtidstro och kärlek. Jag önskar motverka apati, skapa engagemang och verka för övertygelsen om att det finns värderingar värda att kämpa för. Jag vill vara med och skapa tro på att det nyttar å engagera sig, att man kan förändra. Genom att ge barn och unga kunskap och förståelse ger vi dem möjlighet till att skapa ett bättre samhälle lokalt och globalt nu och i framtiden.

Internationellt arbete 

Jag har erfarenhet från 30 års arbete med internationellt bistånd från mer än 15 länder i Afrika, Asien, Syd Amerika och Öst-Europa. Genom mitt arbete har jag kunskap och kännedom till många olika kulturer, hur människor lever runt om i världen, samt även att arbeta med olika kulturer och utveckla biståndsprogram för att möta utmaningar människor lever med i sin vardag.

Utbildning av barn och unga

Jag har 40 års erfarenhet av utbildning av barn och unga. Sedan 1989 har jag skapat eget utbildningsmaterial för barn och unga som använts av miljoner skolbarn och deras lärare i Sverige samt i andra länder. Jag har även skapat, byggt upp och drivit upplevelseutställningen Barn av Samma Jord i Sverige, där mer än 90 000 skolbarn och lärare varit på studiebesök sedan 2003 fram tills juni 2015.

För mitt arbete i Ghana blev jag 2003 krönt som Drottning i Ghana

bottom of page