KIDS WITH INTEGRITY

"Genom grundläggande värderingar, kunskap och förståelse,  kan vi ge barn möjligheten att skapa
ett bättre samhälle lokalt och globalt." 

Material - Gatubarnen

Lärarhandledning och faktahäfte inklusive ett drama
pdf för nerladdning

Elevhäfte
pdf för nerladdning

Starkids Magazine nr 4
Sydamerikas barn
pdf för nerladdning