KIDS WITH INTEGRITY

"Genom grundläggande värderingar, kunskap och förståelse,  kan vi ge barn möjligheten att skapa
ett bättre samhälle lokalt och globalt." 

Arbetsmaterial-Asiens Barn I

Lärarhandledning
Arbetsmaterial
pdf för nerladdning

Starkids Magazine 3

Asiens Barn

pdf för nerladdning