KIDS WITH INTEGRITY

"Genom grundläggande värderingar, kunskap och förståelse,  kan vi ge barn möjligheten att skapa
ett bättre samhälle lokalt och globalt." 

Kinas barnhemsbarn

Lekrum till barnen på barnhemmet i Xiangtan
Följ med till barnhemmet Xiangtan i Kina. Se hur de övergivna barnen lever och bor. Följ med i projektet att genom gåvor från givare ge barnen ett eget lekrum.

Filmens längd: 23:26

Lekrum till barnen på 
barnhemmet i Xiangtan

Bildspel från barnhem runt om i Kina