top of page

Mitt Hemland Haiti

Mitt hemland Haiti

Paketet innehåller:

Videofilm och arbetshäfte. Olika svårighetsgrader beroende på ålder.


Eric, en 14-år gammal svensk kille åker till vackra men fattiga Haiti som reporter och intervjuar barn som berättar om sina liv. Trots den paradisiska naturen är livet på Haiti svårt för många. Eric förklarar begreppet u-land och berättar vad som skiljer u-landet Haiti från i-landet Sverige, och vad länderna har gemensamt. Filmen visar en biståndsorganisations arbete på ön och hur behov som finns bemöts med

fadderverksamhet, undervisning och sjukvård. FN:s barnkonvention förklaras och dessutom berättar filmen om Haitis djurliv, geografiska läge, ekonomi och politik.


Material med utförlig lärarhandledning och informativa delar med frågor att diskutera kring.


Videofilm i fem tema delar


l Mitt hemland är ett u-land

Filmens längd: 12:55


2 Barnens lag

Filmens längd: 12:29


3 Tjej er och killar

Filmens längd: 14:59


4 Utbildning och hälsovård

Filmens längd: 10:44


5 Bistånd

Filmens längd: 13:52

bottom of page