top of page

Material Barnmusikalen Barn av Samma Jord

Filmens längd: 49:43


Paketet innehåller:

Video. CD, musikalhäfte.


Musikalen som skolbarnen själva kan uppföra. Musikalen berättar om att alla barn har samma värde, oavsett var de bor i världen. De har samma värde, men olika utgångslägen och möjligheter. Barn av samma jord visar också att vi kan göra något för varandra. Barn som har det bra kan hjälpa barn som har det svårt. Att arbeta enskilt och tillsammans med skolkamrater med musik, sång, repliker och rekvisita, ger upplevelser som följer med resten av livet.

Musiken innehåller både rap, visa och samba. Dräktförrådet som kan lånas genom Kids With lntegrity, rymmer både polisuniform, hjärtdress och trollkläder. En utförlig handledning gör det även enkelt att tillverka egen rekvisita. FN:s barnkonvention används som utgångspunkt för musikalberättelsen.


Videofilmen kan hjälpa er under inlärning av musikalen, men kan även användas bara för att titta på. CD' n innehåller musik och sång som ni kan träna till, men innehåller också enbart alla låtar instrumentalt så den kan användas som playback vid framförande i avsaknad av egna musiker. Musikalhäftet ger noggranna instruktioner till hela musikalen och noter till alla sånger. Musikalframförandet är 45 min långt och kan genomföras med en barngrupp från ca 35 till flera hundra.

bottom of page