top of page

Asiens Barn I

Asiens Barn l

Paketet innehåller: 18 videofilmer, lärarhandledning med resursmaterial samt arbetsuppgifter, barntidning om barn i sex länder i Asien.


Här får ni följa med till Asien och se hur människor lever och uppleva fascinerade kulturer. Man får även inblick i de problem som finns i dag och lära sig om historien.


Vissa delar av Asien lider svårt av överbefolkning, underutveckling, svält och undernäring. Krig och motsättningar mellan folkgrupper och religiösa grupper försvårar utvecklingen. l många länder är över 50% av befolkningen under 15 år. l vissa länder är läskunnigheten under 40%.


l paketet erbjuds många filmer från olika länder i Asien. Medföljer gör en lärarhandledning med arbetsuppgifter och en Starkids tidning. Filmerna bygger på följande indelningar: Sex kortfilmer f rån

länderna Kina, Thailand, Myanmar, Kambodja, Filippinerna, Laos. Resume- En film som berättar en kortfattat resumé av de sex första filmerna och Asien. Mittens Rike, en lite längre och fördjupande film om Barn i Kina). Mambohay, en lite längre och fördjupande film om barn på Filippinerna). 8 Barnporträtt, korta möten med barn f rån olika länder i Asien, tänkt speciellt för de allra yngsta barnen.

Filmer:

linledning

Filmens längd 1.14

2 Kina

Filmens längd 4.24

3 Thailand

Filmens längd 5.30

4 Myanmar

Filmens längd 9.22

5 Kambodja

Filmens längd 4.15

6 Filippinerna

Filmens längd 4.33

7 Laos

Filmens längd 4.18

8 Resume

Filmens längd 4.38

9 Mittens Rike

Filmens längd 18.06

10 Mabuhay

Filmens längd 13.12

Barn porträtt:

11 Jackie

Filmens längd 1.21

12li Hu

Filmens längd 1.32

13li Hong

Filmens längd 1.05

14liu Jia Huan

Filmens längd 1.24

15 Wang

Filmens längd 1.10

16 J i an Baicheng

Filmens längd 1.25

17 Yoso

Filmens längd 1.01

18 Shyda

Filmens längd 1.17

bottom of page