KIDS WITH INTEGRITY

"Genom grundläggande värderingar, kunskap och förståelse,  kan vi ge barn möjligheten att skapa
ett bättre samhälle lokalt och globalt." 

Filmer - Mitt Hemland Haiti

Filmer - Mitt Hemland Haiti 

l Mitt hemland är ett u-land

Filmens längd: 12:552 Barnens lag

Filmens längd: 12:293 Tjej er och killar

Filmens längd: 14:594 Utbildning och hälsovård

Filmens längd: 10:445 Bistånd

Filmens längd: 13:52