KIDS WITH INTEGRITY

"Genom grundläggande värderingar, kunskap och förståelse,  kan vi ge barn möjligheten att skapa
ett bättre samhälle lokalt och globalt." 

Material - Mitt Hemland Argentina

Mitt Hemland Argentina
Lärarhandledning och arbetsmaterial
pdf för nerladdning