top of page

Röd Gul Vit & Svart

Röd & Gul & Vit & Svart


Paketet innehåller:

Sångbok, Pussel, Pratbilder, Lärarhand-ledning, Cd, Videofilmer.

Genom förskolepaketet "Röd och Gul och Vit och Svart" kan man börja ett arbete med de små barnens attityder, värderingar och normer. I denna ålder är det egna jaget i centrum, man skall lära sig om sin närmiljö. Att introducera världen och världens barn, eller problem som finns för barn runt i världen kan vara svårt. Likväl är det viktigt att så tidigt som möjligt öppna barnens sinnen mot omvärlden. Det är ingen tid i livet de är så öppna och mottagliga som just i denna ålder. Det är därför viktigt att allt som barnen får introducerat görs på deras egen nivå. Att ge dem en utblick mot världen kan göras på ett fint och positivt sätt.


I detta paket ges barnen en bild av "olika barn i världen i deras egen ålder". Det visar på barn från olika världsdelar, med olika färg, olika språk, olika hemmiljö, men ändå barn som är lika dem själva, som leker, som äter, som gör rim och ramsor, som sjunger, dansar, spelar, sportar, som ganska enkelt är barn, barn som lever ett liv med sin familj någon annan stans i världen.

Problem som fattigdom och nöd är inte framträdande i detta material. Huvudsyftet är att ge barnen bilden av att det finns en variation av människor och miljöer och att detta är roligt och positivt och spännande. Inuti är man lika och att vi alla delar på en och samma jord.


Samlingshäfte

Ett häfte med förslag till fem samlingar. Sju sånger med noter om grundvärderingar om barns lika värde, medmänsklig kärlek och respekt. Lärarhandledningen ger en enkel instruktion hur man använder pratbilder, filmer, pyssel och sånger som en helhet.


Pussel

Olika pussel från våra världsdelar som visar på mångfalden i världen.


Pratbilder

5 olika motiv. Pratbilder stora nog för att ses i en gruppsamling där läraren och barnen samtalar.


Cd med sånger

Här finns sångbokens sånger så barnen själva kan sjunga med och lärare som inte kan noter kan lära sig sångerna. Sångerna finns med barn som sjunger för hjälp i inlärningen, samt instrumentalt om man vill använda musiken i framträdande med de egna barnen.


Videofilmerna

Videofilmen är en film med korta filmer som visar barn i olika länder, barn som sjunger, barn som gör rim och ramsor, barn som dansar, barn som leker, barn i sin hemmamiljö med familjen, på skolan.


Tema för filmerna:


Inledning: Filmens längd: 01:49

Handlar lite om rymden och jorden och landar hos människorna som bor där


På regnbågens rand:: filmens längd 3.38

Ger en utblick på alla barn som finns med alla olika färger, som en vacker regnbåge


Olika: filmens längd 5.08

Visar hur man bor olika, äter olika mat, en del är fattiga och en del är rika – men alla är vi människor med samma behov av t.ex. kärlek


Ordloppan: filmens längd 3.41

Handlar om hur man kan göra någon glad eller ledsen genom vad man säger och gör, handlar om vikten av att säga förlåt!


Vi behöver varandra: filmens längd 4.32

Handlar om hur alla människor behöver varandra, hur vi kan hjälpa varandra så alla kan må bättre


Männskoblues: filmens längd 6.18

Handlar om hur vi alla är värdefulla därför att vi är människor som har fått ett liv i gåva. Varje individ är unik och speciell.


Affisch

Att hänga upp i samlingslokalen för de vuxna att se eller att dela ut till lärare, föräldrar, vuxna som är ledare för barnen

bottom of page