top of page

Ghana - Queenmother

Kröning till Queenmother

År 2003 blir jag ombedd att komma till Ghana. Jag vet inte varför jag har blivit inbjuden. Det är en stor överraskning som väntar mig. En hedersbetygelse långt från det vanliga. Jag blir krönt till Queenmother två gånger under denna resa. I Bolgatangadistriktet i norr under namnet Pognaba Abolgamah och som Abomtemdom Hemaa i byn Akobima som ligger söderut i landet.


Jag blir djupt rörd och mycket hedrad över utmärkelsen men känner också att jag blir tyngd av det stora ansvaret med förpliktelser som det innebär. En Queenmother innehar ett övergripande ansvar för utvecklingen av sitt distrikt. Särskilt gäller det framtiden för kvinnor och barn. Enligt traditionen är det också Queenmother som ska utse kandidater när en ny hövding ska väljas. Ansvaret är så stort så det kan man inte ha på distans. Jag känner förväntningarna är stora på mitt fortsatta engagemang för folket. Jag har inte klart för mig hur jag ska kunna leva upp till det men jag tar livsuppgiften på allra största allvar.


Kröningen i varje distrikt görs under pompa och ståt, dans, högtidstal, ceremonier, utsmyckning, certifikat som visar mitt hedersmedborgarskap. Även böner och bestigning av tronen ingår i proceduren. Tronen i Akobima har ett eget namn, Araba Eturuwa II.

Ghanansk matriarkat

Genom alla mina år i Ghana har jag känt en stark beundran för kvinnorna där. De arbetar så hårt och de är stolta och starka. I många områden har de även en speciell ställning och status. Även om deras liv är mycket slitsamt bär de stor respekt inom flertalet stammar. Ghana har klarat att behålla flera gamla traditioner och strukturer trots att de varit en Brittisk koloni. Trots att de anammat moderna styresätt har de inte övergivit sina gamla traditioner.


En del stammar i Ghana har enligt gammal tradition matriarkat. Detta ger diskussionen om jämställdhet och hållbar utveckling en helt ny infallsvinkel om man studerar kvinnors ställning i dessa stammar utifrån ett genusperspektiv där kvinnor presenteras som ledargestalter, eller bär rollen som producenter för en hållbar framtid.


Matriarkat kännetecknas av ett samhälle som byggs upp genom moderskapet. Det organiseras längs kvinnans släktlinje och nya generationer står i främsta fokus. Utifrån detta ska lokalsamhällets ekonomi vara balanserad och utgöra en grund för fred. Här har kvinnan makt över resurserna och hon fördelar dem till klanens medlemmar utefter behov. Besluten här tas utifrån konsensus och kan här sägas utgöra grunden för en verklig jämställdhet och en gräsrotsdemokrati.


Ashantefolket i Ghana har en undergrupp, Akan. Här har kvinnor genom historien fungerat som diplomater samt som militära och politiska överhuvuden. Här har kvinnorna högsta rang men det sociala systemet bygger på ett nära samarbete med männen. Både män och kvinnor välkomnas som ledare inom Akan. När en kvinna blir ledare fungerar hon som en drottningmoder, Queenmother, för hela samhället. Det är hon som ger råd i kristider och det är hon som utser de manliga ledarna. I Akan tror man på att kvinnligt ledarskap främjar harmoni och balans i samhället. Det är inte bara i det förflutna som matriarkat existerar. Än idag existerar det, och vi kan ta lärdom och erfarenhet från dessa samhällen där livet är organiserat efter livsnödvändiga behov och en strävan efter livsharmoni. 

bottom of page