top of page

A foodpackage for life

Influencing the affairs of the world - A foodpackage for life

Att påverka världens händelser och utveckling "ETT MATPAKET FÖR LIVET"


"ETT MATPAKET FÖR LIVET" En box med 57 kort med texter kring de värderingar vi behöver för att bygga en gott liv och samhälle för oss själva och andra, lokalt och globalt. De handlar om varje människas värde, hur kan alla känna sig värdefulla, må bra och få utvecklas tillsammans. Varför heter den ett matpaket? Som barn behöver vi mat och näring för att växa och utvecklas och bli sunda och starka för att leva vårt liv och interagera med andra, för att leva tillsammans med andra. Det som finns på dessa kort är det vi själva behöver, det vi behöver lära våra barn, ge våra barn från de är unga, för att mentalt och moralisk kunna skapa ett gott liv för oss själva och andra. Dessa värderingar behöver vara en del av vårt dagliga agerande, lika naturligt som att andas. Texterna är skrivna för dig som ledare för att själv tänka, filosofera och ge vidare på ditt sätt till de barn och unga du arbetar med.


Föfattare: Björg Farstad

Utgivare: Kids With Integrity Sweden

ISBN 978-91-975871-0-9

Engelsk text

Totalt 57 kort med texter om värderingar som behövs för att skapa ett gott liv och samhälle.


Total of 57 cards with texts about values needed in ourselves and society to build a good life and community. 

bottom of page