top of page

Kunskap och förståelse

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE

En resurs i värdegrundsfrågor 

  • Kids With Integrity vill vara en resurs i arbetet med att utbilda barn och unga i värdegrundsfrågor och ge en hjälp till de som arbetar med dessa.

Utbildningsmaterial inom många ämnesområden

  • Kids With Integrity vill genom hmaterialet vara med och lägga en grund för barn och unga till att leva ett liv i integritet. Ett liv där intellekt, hjärta och handlingar samsvarar. Kids With Integrity erbjuder utbildningsmaterial som böcker, sånger, filmer, arbetshäften och tidningar för barn och unga inom många ämnesområden.

Fostran av framtidens generation 

  • Kids With Integrity vill vara med att lägga en grund i vår kommande generation så de kan bygga sitt liv och sina handlingar och beslut på tro, framtidshopp och goda värderingar till nytta för sig själva, sin nästa och till allmän nytta för samhället och vår gemensamma värld.

Kärlek och rättvisa

  • Kids With Integrity vill vara med och fostra barn och framtida ledare som tror på framtiden och tar sig an den med kärlek och rättvisa, inte bara i ord men även i handling.

Vi formar framtiden

  • Kids With Integrity vill motverka apati hos unga och istället vara med och skapa engagemang. Kids With Integrity vill verka för övertygelsen om att det finns värderingar värda att kämpa för och vara med och ingjuta tro på att det nyttar att engagera sig, att man kan förändra, att framtiden ligger i våra egna händer. Vi formar den.
Skapa ett bättre samhälle
  • Kids With Integrity vill vara med och inspirera den uppväxande generationen och verka för en tidig biståndsvilja i barn och unga som de kommer bära med sig resten av livet. Om grunden läggs när man är ung har våra barn och ungdomar chansen att skapa ett bättre samhälle i framtiden. Genom att ge dem kunskap och förståelse kan vi ge våra barn och unga möjlighet till att skapa ett bättre samhälle lokalt och globalt nu och i framtiden.
bottom of page