top of page

Gatubarnen - angår de oss?

Gatubarnen -angår de oss?

Filmens längd: 21:38

Paketet innehåller:

Videofilm, resurshäfte och elevhäfte. Resurshäftet innehåller fakta om gatubarn, litteraturlista och även ett enkelt drama.


Av världens 100 000 000 gatubarn lever 8 000 000 i Brasilien. Ofta är de mycket små, 3-5-åringar är inte ovanligt. Många föds på gatan, eller under. Filmen berättar om gatan med hålet i asfalten, strax bakom det fashionabla hotell Hilton. Hålet leder till ett utrymme under vägen. Hit kommer mycket unga flickor; som är gatubarn, för att föda sina barn. Här, under gatan, föds nya gatubarn. Filmen berättar också om barnens största hot; polisen. Barnen arresteras ofta eller till och med dödas. Deras brott är att de finns på gatan - att de över huvud taget existerar. Detta är en stark kontrast till de fler och f ler moderna banker, affärsbyggnader och industrier som etablerar sig i Sao Paulo. Barnen tigger pengar, men oftast räcker det lilla de får ihop bara till berusningsmedel som lim. Lim är billigare än mat, och berusning dövar hungern en liten stund i alla fall.


l filmen förklaras orsakerna till varför barn tvingas leva på gatan men också hur hjälp når dem. Det berättas om biståndsprojekt som ger barnen undervisning och mat.


Arbetshäftet tar upp många frågor. Vilka är gatubarnen? Varför finns gatubarn? Hur lever de på gatan? Prostitution eller sexuellt utnyttjande? Gatubarnen organiserar sig. Arbetsboken innehåller även ett enkelt drama som skolbarnen själva kan uppföra. Biståndsarbete bland gatubarn. Skolbarnen uppmuntras till att ta egna initiativ och komma med ideér om hur man kan hjälpa barn där all hjälp behövs.

bottom of page