top of page

LÅT BARNEN MÖTA VÄRLDEN

UTBILDNINGSMATERIALET SOM ÖPPNAR VÄRLDEN FÖR BARN OCH UNGA

Rättvisa och orättvisa i världen

Genom materialet kan barn och unga få utblick över världen och lära om hur livet är för människor runt om på vår gemensamma jord. De får möta andra kulturer och se all variation och mångfald som finns. De får även lära om svårigheter och orättvisor som råder .

Resursfördelning och mänskliga rättigheter

Genom materialet kan en tidig biståndsvilja skapas som barnen bär med sig in i tidig ungdom och vuxenlivet. Det är med att minska främlingsfientlighet, öka förståelsen för andra kulturer och levnadsvillkor för människor runt om i världen. Materialet hjälper barnen att tidigt börja tänka på frågor kring jordens resursfördelning, rättvisa och mänskliga rättigheter.

Folkslag, länder världsdelar

Här hittar du material för åldrar allt från 3 år till vuxna. Materialet täcker länder och världsdelar och olika folkslag.


Teman

Olika problemområden som fattigdom, utbildning, minoriteter, gatubarn, övergivna barn och barnhemsbarn, barnens rättigheter, bistånd och solidaritet.


FN´s utvecklingsmål

Allt material är verktyg som kan användas för att arbeta med barn och ungdomar och FN´s utvecklingsmål. Här kan de få kunskaper och förståelse för de problem och områden som vi gemensamt behöver arbeta för att lösa för att nå målen.


Variation för alla åldrar

Här hittar du sånger, filmer, tidningar, arbetsmaterial, musikaler och material för temaveckor. Allt material kan laddas ner gratis. Alla filmer kan även ses online.

bottom of page