KIDS WITH INTEGRITY

"Genom grundläggande värderingar, kunskap och förståelse,  kan vi ge barn möjligheten att skapa
ett bättre samhälle lokalt och globalt." 

Tjernobyls barn

Handledning 
- Tjernobyls barn
pdf för nerladdning

Koperingsbilaga 
- Tjernobyls barn
pdf för nerladdning

Starkids Magazine
- Starki i Östeuropa
pdf för nerladdning

Målningar av barn från Tjernobylområdet