top of page

Asiens Barn II

Asiens Barn 2

Paketet innehåller:

Videofilm, (Filmens längd: 37:42)

Resurshäfte med arbetsuppgifter.

Ålder: Högstadiet- Gymnasiet


Genom materialet vill man visa på ett av Asiens barns största och allvarligaste problem, barnprostitution. Problemet skildras på en videofilm tillsammans med en handledning/resurshäfte genom möte med barn och unga i storstaden Manila på Filippinerna där man har haft unika möjligheter att komma nära barnen i deras vardag.


Materialet ger en inblick och kännedom om Asien och över barns situation som hamnat i barnprostitution, med Manila och Filippinerna som exempel. Den förmedlar kunskap om Asien, om samhällssituationen i dag och även om barnprostitution i ett större sammanhang i Asien. Varför är det så stort problem, och vad gör samhället för att förebygga och hjälpa.


Materialet visar på varför barn hamnar i denna situation. Materialet visar även på hur Sverige och Norden är sammankopplat med barnprostitution i Manilla, sexturism härifrån till Filippinerna. Vad gör man här hemma för att förhindra, motarbeta, förebygga, hjälpa dessa barn och för att stoppa dem som utnyttjar barn? Vad gör de lokala myndigheter på Filippinerna för att förebygga, förhindra att barn utnyttjas? Vad gör lokala organisationer?


Materialet vill skapa en medvetenhet hos ungdomar och lärare om att detta är ett område med många problem som även angår oss här i Sverige. Förhoppningen är att bredda kunskapen bland ungdomar och att de skall känna solidaritet och ansvar för sin omvärld och förhållanden som barn och människor i världen lever under. På sikt är förhoppningen att barnen som vuxna kommer att verka för en bättre värld.

Det kortsiktiga målet är att elev och lärare ska få större kunskap om asiatiska barn och känna att de redan nu kan vara med och förändra verkligheten för dessa barn. Handledningen innehåller tilläggsmaterial om problematiken runt barnprostitution som ett resultat av fattigdomsproblematik och migration.

bottom of page