KIDS WITH INTEGRITY

"Genom grundläggande värderingar, kunskap och förståelse,  kan vi ge barn möjligheten att skapa
ett bättre samhälle lokalt och globalt." 

LÅT BARNEN MÖTA VÄRLDEN
Internationellt undervisningsmaterial

Teman

 • Värdegrund
 • Rättvisa och orättvisa 
 • Resursfördelning 
 • Mänskliga rättigheter
 • Folkslag, länder världsdelar
 • Fattigdom 
 • Utbildning
 • Minoriteter
 • Gatubarn
 • Övergivna barn och barnhemsbarn
 • Barns rättigheter 
 • Bistånd och solidaritet 

 Kostnadsfritt 
 • Filmer
 • Tidningar
 • Arbetsmaterial

Passar för
 • Förskolor, grundskolor, gymnasieskolor
 • Kyrkor, organisationer, idrottsgrupper
 • Föräldrar, enskilda

Utblick
länder och världsdelar
globala sammanhang
hållbar utveckling

Mot utanförskap
främlingsfientlighet
utanförskap
mobbning
rasisme

För
allas lika värde
samhörighet
demokrati
solidaritet
rättvisa