-
LÅT BARNEN MÖTA VÄRLDEN

Internationellt undervisningsmaterial
-en resurs i värdegrundsarbetet
 
Teman materialet omfattar

Undervisningsmaterial
Kostnadsfritt 

Passar för
  • Förskolor
  • Grundskolor
  • Gymnasieskolor
  • Kyrkor
  • Organisationer
  • Idrottsgrupper
  • Föräldrar
  • Enskilda
 
rekomend            Asta Stenlund Werlinder
                Montessoriklassen från norrvikens skola

För
allas lika värde
samhörighet
Barn kopierademokrati
solidaritet
rättvisa
 
 
 
Mot
främlingsfientlighet
utanförskap
blomma kopieramobbning
rasisme
 
 
 
 
 
Utblick
länder och världsdelar
globala sammanhang
hållbar utveckling
 
Barn jord kopiera