-
Internationellt undervisningsmaterial
FÖR BARN OCH UNGA       
-en resurs i värdegrundsarbetet
 
Föreläsningar
Interaktiv utställning
  • Skolbesök
  • Seminarier

Undervisningsmaterial

Passar för
  • Förskolor
  • Grundskolor
  • Gymnasieskolor
  • Kyrkor
  • Organisationer
  • Idrottsgrupper
  • Föräldrar
  • Enskilda
 
rekomend            Asta Stenlund Werlinder
                Montessoriklassen från norrvikens skola

För
allas lika värde
samhörighet
Barn kopierademokrati
solidaritet
rättvisa
 
 
 
Mot
främlingsfientlighet
utanförskap
blomma kopieramobbning
rasisme
 
 
 
 
 
Utblick
länder och världsdelar
globala sammanhang
hållbar utveckling
 
Barn jord kopiera