KIDS WITH INTEGRITY

"Genom grundläggande värderingar, kunskap och förståelse,  kan vi ge barn möjligheten att skapa
ett bättre samhälle lokalt och globalt." 

Värdegrundskort 

Klicka på rubrikerna för att öppna pdf filerna och ladda ner dem