KIDS WITH INTEGRITY

"Genom grundläggande värderingar, kunskap och förståelse,  kan vi ge barn möjligheten att skapa
ett bättre samhälle lokalt och globalt." 

Sånger och musik - Barnmusikalen Barn av Samma JordSånger och musik med barn och kör 


för inlärning och instrumentalt för framförande

Med sång

Kring vårt jättebord
Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Med sång)
0:00/2:04
Trollmors sång
Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Med sång)
0:00/3:00
Colombia
Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Med sång)
0:00/3:40
Ghana
Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Med sång)
0:00/2:21
Filippinerna
Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Med sång)
0:00/3:21
Trollrap
Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Med sång)
0:00/2:16
Kenya
Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Med sång)
0:00/2:42
Hjärtesången
Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Med sång)
0:00/4:11
Flätan
Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Med sång)
0:00/3:16
Samban
Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Med sång)
0:00/2:10

Instrumentalt

Kring vårt jättebord
Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Instrumental)
0:00/2:05
Trollmors sång
Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Instrumental)
0:00/3:02
Colombiansk musik
Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Instrumental)
0:00/1:43
Colombia
Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Instrumental)
0:00/4:01
Hjärtmelodi
Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Instrumental)
0:00/0:46
Ghana
Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Instrumental)
0:00/2:21
Hjärtmelodi
Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Instrumental)
0:00/1:29
Spionljud
Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Instrumental)
0:00/2:05
Filippinerna
Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Instrumental)
0:00/3:21
Hjärtmelodi
Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Instrumental)
0:00/1:27
Trollrap
Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Instrumental)
0:00/2:16
Djungelljud
Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Instrumental)
0:00/1:03
Kenya
Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Instrumental)
0:00/2:42
Hjärtmelodi
Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Instrumental)
0:00/1:29
Hjärtsången
Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Instrumental)
0:00/4:06
Flätan
Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Instrumental)
0:00/3:16
Samban
Barnkör (Barnmusikalen barn av samma jord / Instrumental)
0:00/1:59