KIDS WITH INTEGRITY

"Genom grundläggande värderingar, kunskap och förståelse,  kan vi ge barn möjligheten att skapa
ett bättre samhälle lokalt och globalt." 

Material Barnmusikalen Barn av Samma Jord

Musikalhäfte
pdf för nerladdning