KIDS WITH INTEGRITY

"Genom grundläggande värderingar, kunskap och förståelse,  kan vi ge barn möjligheten att skapa
ett bättre samhälle lokalt och globalt." 

Lär känna världen

Materialet som passar för många ämnesområden

Rättvisor och orättvisor i världen 
Genom materialet kan barn och unga få utblick över världen och lära om hur livet är för människor runt om på vår jord.  

Resursfördelning och mänskliga rättigheter
Genom materialet kan en tidig biståndsvilja skapas som barnen bär med sig in i tidig ungdom och vuxenlivet. Det är med att minskar främlingsfientlighet, ökar förståelsen för andra kulturer och levnadsvillkor som andra människor lever under. Materialet hjälper barn att tidigt börja tänka på frågor kring jordens resursfördelning, rättvisa och mänskliga rättigheter.

Folkslag, länder världsdelar
Här hittar du material för åldrar allt från 6 år till vuxna. Materialet täcker länder och världsdelar och olika folkslag.

Teman
Olika områden som fattigdom, utbildning, minoriteter, gatubarn, övergivna barn och barnhemsbarn, barnens rättigheter, bistånd och solidaritet tas upp i filmer, arbetsmaterial och tidningar. 

FN´s utvecklingsmål
Allt material är verktyg som kan användas för att arbeta med barn och ungdomar och FN´s utvecklingsmål. Här kan de få kunskaper och förståelse för de problem och områden som vi gemensamt behöver arbeta för att lösa för att nå målen.

Variation för alla åldrar
Här hittar du sånger, arbetsmaterial, musikaler och material för temaveckor och alla åldrar. Allt material kan laddas ner gratis. Alla filmer kan även ses online.