KIDS WITH INTEGRITY

"Genom grundläggande värderingar, kunskap och förståelse,  kan vi ge barn möjligheten att skapa
ett bättre samhälle lokalt och globalt." 

Glimtar från mitt arbete

I huvudet på en biståndsarbetare

Boken som pdf