KIDS WITH INTEGRITY

"Genom grundläggande värderingar, kunskap och förståelse,  kan vi ge barn möjligheten att skapa
ett bättre samhälle lokalt och globalt." 

Filmen - Modiga ideér om en bättre värld

Filmen - Modiga ideér om en bättre värld