KIDS WITH INTEGRITY

"Genom grundläggande värderingar, kunskap och förståelse,  kan vi ge barn möjligheten att skapa
ett bättre samhälle lokalt och globalt." 

Barn av Samma Jord

Upplevelseutställningen Barn av Samma Jord

Upplevelseutställningen Barn av Samma Jord


I 12 år har jag drivit upplevelseutställningen Barn av Samma Jord med mer än 90 000 elever och 10 000 lärare som varit på studiebesök under åren. Utställningen var öppen 2003-2015. Det är med sorg i hjärtat jag var tvungen stänga, men det är med glädje jag minns alla år och underbara dagar med barn och unga från överallt som hittade vägen dit. 


Här vill jag dela med mig lite minnen om upplägget och lite bilder.


Barn Av Samma Jord 

"En lärande dag för resten av livet."

 ”Barn av Samma Jord” fanns i form av en tredimensionell utställning där barn kunde leka in kunskaper. Under besöket fick barnen uppleva en resa runt världen genom alla sina sinnen i temarum.


Livet på landsbydgen i fattiga länder

Här fanns Afrikarummet med hyddor, marknad och byskolan barnen kunde leka i. Här fick de lära sig om livet på landsbygden, problem barnen kan ha att kämpa med där som t.ex. tillgången till rent dricksvatten, avsaknad av skola och hälsovård. Kampen för den dagliga födan. Drömmen om ett bättre liv någon annanstans, i storstaden. I rummet fanns även bruks- och prydnadssaker från många olika länder. Tittskåp med en afrikansk by och afrikanska djur fanns, samt hyddor stora nog för barnen att leka i. Här fick barnen även lära sig om skillnaderna mellan Sverige och många länder vad gäller möjligheter till skola och utbildning.   


Storstaden  med slum och gatubarn

I slummen och gatubarnsrummet kunde de uppleva hur de fattigaste av de fattiga bor. De fick krypa in i huset byggt av brädor, kartong och plast. Soptunnorna och råttorna runt fick barnen att känna av miljön som är många barns vardag. Fotoutställningen om gatubarn förstärkte upplevelsen. Här fick de lära sig hur slumområden kan uppstå och barn bli gatubarn. De fick även höra hur man kan hjälpa att förebygga dessa fenomen, och även bistå där de finns.   
Minoritetsfolk i världen

Indianrummet beskrev minoritetsfolk och deras historia och situation. Speciellt fick man lära sig om Toba-indianerna i Sydamerika men man fick även en liten inblick i andra minoritetsfolk i världen och de gemensamma svårigheter dessa folk har att övervinna.  


Utbildning och barnarbete

Asien rummet visade på barn i den världsdel där det bor flest människor. Här berörde man olika områden som, utbildning, barnarbete, katastrofer, samt gav även möjlighet till en inblick i olika religioner och skriftspråk. Här fanns även musikinstrument från olika delar av världen.   


Bibliotek

I biblioteket fanns böcker på alla olika språk, både faktaböcker, sagoböcker och skolböcker.


Klädrummet

I klädrummet fanns hundratals uppsättningar av kläder från alla världens hörn. Vid ett studiebesök började alla – barn och vuxna – att klä ut sig i klädrummet. Det gjorde att man plötsligt landade i en annan verklighet, och var redo att till fullo gå in i rollspel, föreläsning, drama, m.m.   


Samling, rundvandring, matrast och lek

I samlingen bearbetades både värderingsfrågor och kunskap om omvärlden och de allra fattigaste barnen. Barnen guidades runt i utställningen i de olika rummen, för att få en introduktion. Därmed hade de bättre möjlighet att gå in i en annan föreställningsvärld, när väl leken tog vid. Och här fick man leka med allt. Den medhavda matsäcken åts i utställningen. Dagen avslutades gemensamt, med uppsummering och sånger.   

för att redigera text